Oferta

Mapy, podziały geodezyjne nieruchomości, tyczenie budynków

Biuro usług geodezyjnych KRUK-GEO zatrudnia specjalistów geodetów, posiadających wieloletnie doświadczenie z zakresu geodezji i kartografii, zdobyte przy rozmaitych pracach geodezyjnych. Naszą ofertę kierujemy do klientów indywidualnych, instytucji, przedsiębiorstw, firm projektowych i inżynieryjnych oraz budowlanych

Nasza oferta geodezyjna obejmuje w szczególności:

  • mapy do celów projektowych,
  • mapy do celów prawnych,
  • tyczenie budynków, sieci, zagospodarowania terenu,
  • geodezyjną inwentaryzację powykonawczą budowli i urządzeń podziemnych,
  • podziały geodezyjne nieruchomości,
  • wznowienia i ustalania granic,
  • rozgraniczenia i wskazania granic nieruchomości,
  • badania ksiąg wieczystych.

Nasza oferta obejmuje również wykonywanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, a także specjalistyczne doradztwo w zakresie geodezji.

Ceny za usługi w każdym przypadku ustalane są indywidualnie w zależności od nakładu pracy i czasu poświęconego na realizację danego zlecenia. Staramy się, aby były one konkurencyjne.