O firmie

KRUK-GEO – wysoka jakość usług geodezyjnych

Firma KRUK-GEO świadczy usługi na wysokim poziomie. Pomiary są wykonywane przy zachowaniu dużej precyzji. Działamy w szczególności w powiatach: jędrzejowskim, buskim, pińczowskim i włoszczowskim. Sporządzamy mapy do celów projektowych, prawnych, sytuacyjno-wysokościowe, wytyczamy obiekty budowlane w terenie, dokonujemy pomiarów geodezyjnych, podziałów nieruchomości, świadczymy usługi kartograficzne i inne.

Uprawnienia geodezyjne

Do wykonywania powierzonych nam zadań mamy wymagane uprawnienia w zakresie:

  • geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych,
  • rozgraniczania i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych.

Współpracujemy nie tylko z osobami indywidualnymi, ale również z firmami w tym projektowymi, inżynieryjnymi i budowlanymi.